Bao Jia Cun Organic Tea Garden in Hang Zhou

Bao Jia Cun Organic Tea Garden is located in Lin’an County, Hang Zhou City, Zhe Jiang Province, China. Surrounded by Kwun Tong reservoir (官塘水库), the Baojia Organic Tea Garden (covers more than 300mu area) passed the strict organic certification of USDA, EU, JAS.